Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSUN031, 2720 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-09-04 Stoppdatum 2005-09-04
Mängd (ton): 7,07 Kostnad totalt: 5812
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,3
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: