Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSUN031, 2720 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-09-16 Stoppdatum 2006-09-16
Mängd (ton): 7,04 Kostnad totalt: 5083
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: