Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSUN031, 2720 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-12-07 Stoppdatum 2007-12-07
Mängd (ton): 6,93 Kostnad totalt: 7450
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: