Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSUN031, 2720 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-11-24 Stoppdatum 2008-11-24
Mängd (ton): 8,94 Kostnad totalt: 10545
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: