Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSUN031, 2720 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-10-29 Stoppdatum 2009-10-29
Mängd (ton): 9,15 Kostnad totalt: 11788
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: