Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSUN037, 2726 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-11-13 Stoppdatum 2003-11-13
Mängd (ton): 1,50 Kostnad totalt: 1414
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: