Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSUN037, 2726 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-09-19 Stoppdatum 2000-09-19
Mängd (ton): 3,23 Kostnad totalt: 2332
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: