Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSUN044, 2733 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-09-16 Stoppdatum 2006-09-16
Mängd (ton): 5,99 Kostnad totalt: 4325
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: