Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSUN044, 2733 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-12-09 Stoppdatum 2007-12-09
Mängd (ton): 5,99 Kostnad totalt: 6439
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: