Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSUN044, 2733 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-11-17 Stoppdatum 2010-11-17
Mängd (ton): 7,00 Kostnad totalt: 9371
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 51,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: