Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSUN044, 2733 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-09-30 Stoppdatum 2002-09-30
Mängd (ton): 6,48 Kostnad totalt: 4879
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: