Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSUN044, 2733 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-08-25 Stoppdatum 2004-08-25
Mängd (ton): 6,98 Kostnad totalt: 6575
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,2
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: