Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSUN044, 2733 Budgetår: 1998
Startdatum: 1998-08-01 Stoppdatum 1998-08-31
Mängd (ton): 12,91 Kostnad totalt: 8392
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: