Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSUN055, 2743 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-08-26 Stoppdatum 2004-08-26
Mängd (ton): 6,31 Kostnad totalt: 5944
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,2
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: