Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSUN055, 2743 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-09-04 Stoppdatum 2005-09-04
Mängd (ton): 6,86 Kostnad totalt: 5639
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,3
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: