Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSUN093, 2746 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-11-16 Stoppdatum 2003-11-16
Mängd (ton): 5,51 Kostnad totalt: 5195
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: