Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSUN093, 2746 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-09-06 Stoppdatum 2005-09-06
Mängd (ton): 5,07 Kostnad totalt: 4168
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,3
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: