Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSUN093, 2746 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-09-15 Stoppdatum 2006-09-15
Mängd (ton): 4,94 Kostnad totalt: 3567
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: