Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSUN093, 2746 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-10-30 Stoppdatum 2009-10-30
Mängd (ton): 1,98 Kostnad totalt: 2545
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: