Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSUR109, 2757 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-03-28 Stoppdatum 2000-09-28
Mängd (ton): 3,88 Kostnad totalt: 2801
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: