Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSUR109, 2757 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-04-25 Stoppdatum 2001-04-25
Mängd (ton): 3,92 Kostnad totalt: 3489
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: