Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSUR109, 2757 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-05-12 Stoppdatum 2006-05-12
Mängd (ton): 3,86 Kostnad totalt: 4065
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: