Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSUR114, 2762 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-04-21 Stoppdatum 2007-04-21
Mängd (ton): 0,97 Kostnad totalt: 1035
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: