Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Svinsjön, 101391 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-09-15 Stoppdatum 1999-09-15
Mängd (ton): 4,70 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: