Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSUR132, 2775 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-04-25 Stoppdatum 2001-04-25
Mängd (ton): 1,96 Kostnad totalt: 1744
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: