Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSUR132, 2775 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-05-11 Stoppdatum 2006-05-11
Mängd (ton): 2,04 Kostnad totalt: 2148
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: