Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSUR133, 2776 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-04-26 Stoppdatum 1999-09-05
Mängd (ton): 2,00 Kostnad totalt: 1325
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: