Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSUR133, 2776 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-04-17 Stoppdatum 2002-04-17
Mängd (ton): 2,15 Kostnad totalt: 1974
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: