Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSUR220, 2803 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-04-25 Stoppdatum 2001-04-25
Mängd (ton): 2,95 Kostnad totalt: 2626
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: