Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSUR220, 2803 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-04-24 Stoppdatum 2005-04-24
Mängd (ton): 2,99 Kostnad totalt: 2969
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,3
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: