Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Gölebogöl, 101231 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-09-04 Stoppdatum 2008-09-04
Mängd (ton): 1,97 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,4
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: