Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSUR243, 2825 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-04-14 Stoppdatum 2008-04-14
Mängd (ton): 4,80 Kostnad totalt: 5906
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: