Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSUR243, 2825 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-04-21 Stoppdatum 2009-04-21
Mängd (ton): 7,94 Kostnad totalt: 9761
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: