Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSUR243, 2825 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-04-20 Stoppdatum 2010-04-20
Mängd (ton): 8,09 Kostnad totalt: 10301
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,3
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: