Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSUR243, 2825 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-04-26 Stoppdatum 1999-09-05
Mängd (ton): 5,20 Kostnad totalt: 3516
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: