Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSUR243, 2825 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-09-30 Stoppdatum 2000-09-30
Mängd (ton): 4,99 Kostnad totalt: 3603
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: