Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSUR243, 2825 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-04-25 Stoppdatum 2001-04-25
Mängd (ton): 4,90 Kostnad totalt: 4361
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: