Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSUR243, 2825 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-04-17 Stoppdatum 2002-04-17
Mängd (ton): 5,04 Kostnad totalt: 4627
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: