Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSUR243, 2825 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-04-20 Stoppdatum 2004-04-20
Mängd (ton): 5,02 Kostnad totalt: 4729
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,3
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: