Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSUR243, 2825 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-04-23 Stoppdatum 2005-04-23
Mängd (ton): 5,02 Kostnad totalt: 4985
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,3
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: