Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMFRI001, 2831 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-12-02 Stoppdatum 2007-12-02
Mängd (ton): 9,98 Kostnad totalt: 10728
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: