Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMFRI001, 2831 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-08-30 Stoppdatum 1999-08-30
Mängd (ton): 25,74 Kostnad totalt: 17307
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: