Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMFRI001, 2831 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-09-11 Stoppdatum 2001-09-11
Mängd (ton): 25,79 Kostnad totalt: 19266
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: