Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMFRI001, 2831 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-09-01 Stoppdatum 2005-09-01
Mängd (ton): 26,08 Kostnad totalt: 21438
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,3
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: