Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMFRI001, 2831 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-12-09 Stoppdatum 2008-12-09
Mängd (ton): 3,02 Kostnad totalt: 3556
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: