Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMFRI001, 2831 Budgetår: 1993
Startdatum: 1993-09-14 Stoppdatum 1993-09-14
Mängd (ton): 24,50 Kostnad totalt: 12666
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: