Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMFRI002, 2832 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-09-11 Stoppdatum 2001-09-11
Mängd (ton): 15,17 Kostnad totalt: 11333
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: