Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMFRI002, 2832 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-10-06 Stoppdatum 2003-10-06
Mängd (ton): 14,95 Kostnad totalt: 14067
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: