Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMFRI002, 2832 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-09-01 Stoppdatum 2005-09-01
Mängd (ton): 14,97 Kostnad totalt: 12305
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,3
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: