Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMFRI002, 2832 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-12-09 Stoppdatum 2008-12-09
Mängd (ton): 2,08 Kostnad totalt: 2452
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: